13 września, 2014

Genesis.

  3 Then God said, "Let there be light"; and there was light.

I would like to dedicate this place to ART, the only thing that has been constant and permanent in my life. As Hannibal Lecter once said, "Your job is to craft my doom, so I am not sure how well I should wish you but I'm sure we'll have a lot of fun."
Ta-ta, B

3 I rzekł Bóg: Niech się stanie światłość: i stała się światłość.

Chciałabym dedykować to miejsce SZTUCE, jedynej stałej i permanentnej rzeczy w moim życiu. Jak powiedział kiedyś Hannibal, "Twoim zadaniem jest przechytrzyć moje przeznaczenie, więc nie jestem pewien jak dobrze powinienem Ci życzyć, ale jestem pewien, że przed nami sporo zabawy."
Ta-ta, B.